Pilot Sergei Morozov

Sergei Morozov WGC2018
Country Canada
IGC Ranking Position 454