Pilot Sergei Morozov

Sergei Morozov WGC2018
Kraj Kanada
IGC Ranking Position 454