Pilot Josef Kozar

Josef Kozar WGC2018
Kraj Słowacja
IGC Ranking Position 98